Dr. B.J.R. Sluijter, hand en polschirurg

Dr. Berbel Sluijter (1979) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Berbel Sluijter-1Hierna deed zij onderzoek naar nieuwe medicijnen voor patiënten met een melanoom in het VU Medisch Centrum. Dit resulteerde in 2011 in haar proefschrift getiteld: ‘Cutaneous Melanoma; Predictors of Patient Survival and Potential of Priming of the Sentinel Lymph Node’. Daarna specialiseerde zij zich in de plastische, reconstructieve en handchirurgie. Hiervoor werkte zij twee jaar op de afdeling Heelkunde in het Medisch Centrum Alkmaar. Waarna zij zich verder specialiseerde in het VU Medisch Centrum en het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk. Zij rondde in 2014 haar opleiding af. In 2015 behaalde zij het FESSH-examen (Federation of European Societies of Surgery of the Hand). Sinds 2015 is zij als hand- en polschirurg verbonden aan de Xpert Clinic. Sinds 1 januari 2016 is zij verbonden aan het Groene Hart Ziekenhuis als plastisch chirurg.

Reageren is niet mogelijk